Foto von Giardini-Naxos, Sizilien

Das Meer bei Giardini-Naxos, im Hintergrund das Kap Taormina
Das Meer bei Giardini-Naxos, im Hintergrund das Kap Taormina
Fotos aus der Region